Veiligheid

Binnen AG '85 gelden een aantal afspraken wat betreft de veiligheid. Want veiligheid bij het hardlopen is natuurlijk erg belangrijk: zorg dat je goed ziet en gezien wordt! Hieronder worden de belangrijkste veiligheidsaspecten genoemd:

Verantwoordelijkheden van loper en trainer
Een (aspirant)lid van AG '85 neemt op eigen risico deel aan een activiteit van Loopgroep AG '85 in brede zin. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en de daaruit voortvloeiende letsel- en financiële schade voor, tijdens of na een activiteit van Loopgroep AG '85. De trainers brengen hun lopers de onderstaande afspraken regelmatig onder de aandacht en van de lopers wordt gevraagd deze afspraken in de praktijk na te leven.

Toch zijn er voorbeelden van gerechtelijke uitspraken bij ongevallen waarin de trainer van een loopgroep aansprakelijk gesteld werd. De lopers vragen we dan ook nadrukkelijk om zich te realiseren dat er op de schouders van de trainers een grote verantwoordelijkheid rust!

Algemene afspraken
Meld een blessure of ander ongemak in relatie tot het lopen vooraf aan de trainer zodat daar extra aandacht aan geschonken kan worden. Indien lopers onderweg moeten afhaken, om welke reden dan ook, melden ze zich af (of laten zich afmelden) bij de trainer. Loop altijd in groepjes van minimaal 3 lopers, vooral in het donker. Bij een ongeval etc. kan dan 1 loper actie ondernemen terwijl de ander de ongeluksvogel tot ondersteuning kan zijn. Hoewel de trainers een mobiele telefoon bij zich dragen wordt ook onder de lopers een mobiele telefoon met relevante nummers aanbevolen. Er wordt niet geaccepteerd dat lopers hun eigen route kiezen! Tijdens het uitleggen van de route door de trainer wordt er geluisterd; het is belangrijk dat de route (met eventuele bijzonderheden) voor iedereen duidelijk is. 

Veiligheidskleding en toebehoren
In het donker moeten reflecterende hesjes en bij voorkeur led-verlichtingsarm(/enkel)banden gedragen worden. Het is belangrijk dat vooral bij kop- en staartlopers de kleding en verlichting heel goed zichtbaar zijn. Aanbevolen wordt om ook een klein puntlicht (of 'mijnwerkerslamp') mee te dragen om op de grond te schijnen en tegemoetkomend verkeer te attenderen. 

Lopers moeten zich heel goed realiseren dat ze ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch kwetsbaar blijven, vooral bij slechte weersomstandigheden.

Aan welke kant van de weg wordt gelopen
De lopers gaan indien mogelijk twee aan twee de weg op en indien deze te smal is achter elkaar. Er bestaat sinds een paar jaar geen wettelijk verkeersvoorschrift meer aan welke kant van de weg gelopen moet worden; in principe is die keuze vrij. Individuele lopers en kleine groepen wordt bij afwezigheid van trottoir, voet- en fietspad geadviseerd om aan de linkerkant van de weg te lopen omdat dan beter geanticipeerd kan worden op tegemoetkomend verkeer. De afspraak tijdens clubtrainingen van AG '85 is: altijd RECHTS van de weg lopen. Ook als we linksaf gaan, blijven we aan de rechterkant van de weg lopen om vervolgens ter hoogte van de zijweg over te steken (en nadat eventueel tegemoetkomend verkeer voorbij is). De training is geen wedstrijd waarbij we op een afgesloten parcours lopen! De voorste loper van de groep heeft een voorbeeldfunctie aangezien de groep erachter vaak automatisch volgt. Bij het ‘halen’ waarbij de voorste lopers keren en vervolgens aansluiten bij de achterste loper, lopen wij aan de linkerkant van de weg zodat er één weghelft vrij blijft voor het overige verkeer.

Ook op fietspaden wordt geadviseerd altijd rechts van de weg te lopen om het gevaar van bij links lopen rechts inhalende tegemoetkomende fietsers te voorkomen. Onderschat het gevaar van een aanrijding met fietsers zonder licht niet, maar ook met licht is voor een fietser reflecterende kleding pas op zeer korte afstand zichtbaar. Ook daarom zijn lampjes erg belangrijk. Stap bij twijfel over de veiligheid in een bepaalde verkeerssituatie altijd uit (eigen verantwoordelijkheid) maar pas goed op voor (enkel)blessures. Let speciaal op bij het lopen op fietspaden van rotondes: de voorrangsregels voor fietsers op rotondes zijn niet eenduidig, bovendien verwacht de automobilist niet meteen een loper op zo'n fietspad. Tip: indien er weinig verkeer op de weg te verwachten valt, ga dan midden op de weg lopen. De kanten lopen vaak wat naar beneden af en wanneer je steeds aan dezelfde kant van de weg loopt, kunnen knie- of enkelblessures ontstaan. Eenzijdige belasting op een enigszins scheve weg moet niet worden onderschat. Besef dat je als hardloper een defensieve verkeersdeelnemer moet zijn. Wij voelen ons als lopers misschien wel belangrijk en gerespecteerd door onze medeweggebruikers maar de werkelijkheid is vaak wel anders...

Waarschuwen  
Spreek met de groep af dat de voorste leden waarschuwen bij gevaar van voren en de achterste lopers bij gevaar van achteren. Waarschuw extra als een auto of tractor een aanhanger heeft. Ook bij het passeren van bijvoorbeeld een paaltje op een fietspad of kuilen in de weg is het raadzaam dit door de voorste lopers aan te laten geven door krachtig en kort te roepen: "paal, fiets, kuil, auto,...". Het gebeurt nogal eens dat toch ongelukjes gebeuren doordat te weinig volume gebruikt wordt.

Alleen lopen
Teveel individuele lopers hebben geen identificatie bij zich tijdens het hardlopen. Mocht hen onverhoopt iets overkomen, dan weet niemand hun identiteit. Het is een kleine moeite hier iets aan te doen: neem een kaartje (/pasje) van een instantie waarvan je elk jaar weer een nieuw kaartje met naam, adres, plaats krijgt en bevestig dit aan schoen of jasje. Neem ook je mobiele telefoon en eventueel wat kleingeld mee. Vertel de achterblijvers welke route je gaat lopen en hoe lang je ongeveer onderweg denkt te zijn. Loop altijd een route waarvan je zeker weet dat je normaliter meer mensen tegenkomt. Zorg dat je als hardloper de verkeersgeluiden om je heen blijft waarnemen. Stop geen oordopjes in je oren met een volume van de MP3-speler dat elk omgevingsgeluid onhoorbaar maakt.

Onweer
De trainer checkt de buienradar voorafgaand aan de training, bij dreigend onweer wordt de training afgelast en dit zal in de info-app gecommuniceerd worden. Indien een onweersbui toch onverwachts optreedt, wordt de training direct gestaakt. De trainer is verantwoordelijk voor de training en bepaalt volgens welke route we het snelst weer bij het startpunt zijn. Je meldt je af bij de trainer als je de training tussentijds verlaat.